PVS club Vijay nagar, Ghaziabad, India

Date et heure de la mesure (UTC): 
Saturday, 23 February, 2013 - 07:00
Angle: 
38.367°
Ombre: 
vers le nord
Classe: 
PVS club Vijay nagar, Ghaziabad
Pays: 
India
Coordonnées: 
28°38’N 77°25’E

Socios del proyecto

Fundación La main à la pâte